תחית הימאות העברית

סימול הספר : ביתר- 104/ 2

שם מחבר הספר: הלפרין ירמיהו
מוציא לאור: אפי מלצר בע"מ
מקום ההוצאה: חסר
שנת ההוצאה הלועזית: 2001
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: מהדורה שניה בסיוע קרן הלפרן ועמותת חיל הים

תוכן

תולדות הימאות העברית מימי התנ"ך, התפתחות רעיון תחית הימאות
העברית, תנועות הנוער הימיות בארץ ישראל, ההכשרה הימית המקצועית
בראשיתה, ברית ידידי הספנות העברית, חלוצי הימאות המקצועית,
מסעות שרה א', ההכשרה המקצועית של בית"ר לטביה, פעילות הליגות
הימיות, המאבק לצי עברי במלחמת העולם השניה, תחיית הדייג העברי,
חלוצי האמודאות העברית, עלית אף על פי, תחית הספנות העברית.