למה פירקו את הפלמ"ח: הכוח הצבאי במעבר מיישוב למדינה

סימול הספר : צב- 1215

שם מחבר הספר: גלבר יואב
מוציא לאור: שוקן
מקום ההוצאה: ירושלים, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1986
שנת ההוצאה העברית: תשמו
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: מקורות וביבליוגרפיה. מפתח אישים.

תוכן

הספר עוסק בוויכוח שהתנהל ביישוב היהודי על דמותו של הכוח הצבאי
ומקומו. בוחן כיצד התייחסו בן-גוריון, ולעומתו שאר חברי ההנהגה
המדינית והצבאית של היישוב, לאיום הצבאי הערבי; כיצד העריכו אותו
בתהליך התגבשותו; היחסים בתוך ההנהגה הצבאית ובינה לבין הסמכות
המדינית של אותם הימים.