אידיאולוגיה ומדיניות ציונית

סימול הספר : צ- 2077

שם מחבר הספר: יהושע בן-ציון וקידר אהרן, עורכים
מוציא לאור: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1996
שנת ההוצאה העברית: תשנז
שפה: עברית
הערות: שער נוסף באנגלית. הדפסה חמישית. ראה: צ-1680

תוכן

קובץ מאמרים מכנס בנושא 'אידיאולוגיה ומדיניות ציונית'. המאמרים
סוקרים את גישתם, את משנתם ואת מדיניותם של זרמים ואישים
בציונות.
בין המאמרים:
צבי אדיב - עיונים בהשקפתו הציונית של זאב ז'בוטינסקי.