העם היהודי במאה העשרים: היסטוריה מצולמת

סימול הספר : צ- 2076

שם מחבר הספר: נאור מרדכי, עורך
מוציא לאור: עם עובד ומרכז זלמן שז"ר
מקום ההוצאה: תל-אביב וירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 2001
שנת ההוצאה העברית: תשסא
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: מפתח אישים, עניינים ומקומות. נמצא בארון חדר העיון.

תוכן

סיכום בתמונה ובטקסט של קורותיו של העם היהודי במאה העשרים.
כל פרק מוקדש לעשור אחד, וכולל תאריכון, מפות סטטיסטיות וסקירות
על מצב היהודים בארצות השונות.