חולם ולוחם: פועלו של ראובן הכט בהעפלה ובהצלה

סימול הספר : צ1- 670

שם מחבר הספר: הלוי משה
מוציא לאור: מכון ז'בוטינסקי בישראל והספריה הציונית
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 2001
שנת ההוצאה העברית: תשסא
שפה: עברית
הערות: תמונות, מפתח עניינים וביבליוגרפיה.

תוכן

הקדמה מאת משה ארנס - הצלה תוך סיכון אישי.
בספר מסופר על תהליך השתלבותו של ראובן הכט בתנועה הרביזיוניסטית
ובאצ"ל, רקע לפעילותו בארגון עליה ב'. השלבים הראשונים של ההעפלה
הרביזיוניסטית, רקע פוליטי ורעיוני לפעילות.
פעילותו של הכט במפעל ההעפלה של התנועה הרביזיוניסטית בשנים
1940-1939, ובפעילות ה'בריחה' וההצלה בתקופת השואה ולאחריה.