לידתה של מחתרת: האצ"ל בשנות השלושים

סימול הספר : צב- 1213

שם מחבר הספר: לפידות יהודה
מוציא לאור: ברית חיילי האצ"ל
מקום ההוצאה: חסר
שנת ההוצאה הלועזית: 2001
שנת ההוצאה העברית: תשסב
שפה: עברית
הערות: נספחים. ביבליוגרפיה. מפתח שמות

תוכן

תולדות האצ"ל מייסוד הארגון בשנת 1931 ועד הכרזת המרד בשלטון
הבריטי בפברואר 1944. העשור הראשון של המנדט הבריטי בארץ ישראל;
הפילוג הראשון, המרד הערבי ומאורעות תרצ"ו-1936; הסזון הראשון;
העליה הבלתי-ליגאלית; פעילות האצ"ל בפולין; מלחמת העולם השניה;
הפילוג והקמת לח"י; תחילת תקופת פיקודו של מנחם בגין.
בנספחים: רשימת המפקדים הראשיים של אצ"ל; הההסכם בין האצ"ל לבין
ההגנה; ההסכם בין האצ"ל לבין 'צרפת החופשית'; רשימת אוניות העליה
הבלתי-ליגאלית.