פרשת 'אלטלנה' כזרז לפירוק האצ"ל והקמת תנועת 'חרות'

סימול עבודת המחקר : כ8 - 260

שם המחבר: וייס שרון
שנה לועזית: 2000
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

סקירת השתלשלות האירועים בפרשת אלטלנה.

מילות מפתח