דיר יאסין - טבח או מיתוס?

סימול עבודת המחקר : כ8 - 257

שם המחבר: לוי שגיא
שנה לועזית: 2001
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

פרשת דיר יאסין - נסיון לברר את האירועים בכפר באפריל 1948
וכן, כיצד הפך המקרה במיתוס ולסמל?

מילות מפתח