תפיסתו החברתית כלכלית של זאב ז'בוטינסקי

סימול עבודת המחקר : כ8 - 256

שם המחבר: ברזלי מרב
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

ניתוח הגותו הכלכלית-חברתית של זאב ז'בוטינסקי על רקע הדיון
בשאלות אלו במחצית הראשונה של המאה ה-20.