בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, התפטרות מנחם בגין מראשות הממשלה - קטעי עתונים

29.08.1983 - 02.09.1983

סימול התיק : פ 20 - 22/ 10/ 1

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין

תוכן

קטעי עתונים בנושא התפטרותו של מנחם בגין מראשות הממשלה, התגובות
עליה ופרשנויות שונות.

מילות מפתח