לוחמי חרות ישראל: כתבים

סימול הספר : צב- 1/ 1

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: יאיר ע"ש אברהם שטרן
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1982
שנת ההוצאה העברית: תשמב
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: נמצאים בחדר עיון.

תוכן

הודעות המפקדה הראשית (הארצית), כרוזים, שידורי רדיו, שירים של
יאיר, חוברות, מכתבים, גילויי דעת, הרצאות, חוזרים, איגרות,
עיתונים: במחתרת, החזית, החזית לנוער, המעש עתון לנוער, המעש,
מברק.