המפלגה הליברלית, מטה מוניציפלי ליברלי, פרוטוקולים

01.01.1982 - 31.12.1983

סימול התיק : ה 3 - 17/ 3

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים מישיבות המטה המוניציפלי- תקציב בחירות מוניציפליות
1983, סכומי מימון הסניפים, מאזנים כספיים, סקרים, הסברה, המגזר
הערבי ועניינים שוטפים.