המפלגה הליברלית, וועדה מוניציפלית- בחירות, דו"חות ומכתבים

01.01.1959 - 31.12.1976

סימול התיק : ה 3 - 17/ 1

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

מכתבים שהוחלפו בין חברי האגף המוניציפלי הארצי לבין חברי
המועצות המקומיות בנושאים מוניציפליים-סדרי בחירות מקומיות,
תקציב, דו"חות פעילות ועניינים שוטפים.
תקנון האגף המוניציפלי בליכוד.
בתיק גם: תכנית מוניציפלית של הועדה המוניציפלית הארצית בהסתדרות
הציונים הכלליים, 1959.