המפלגה הליברלית, הצעות חוק בריאות ממלכתי

01.01.1971 - 31.12.1976

סימול התיק : ה 3 - 15/ 2

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

הצעות חוק בריאות ממלכתי של הוועדה למדיניות הבריאות.