המפלגה הליברלית, דו"חות פעילות בכנסת

01.01.1968 - 31.12.1983

סימול התיק : ה 3 - 15/ 1

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

דו"חות פעילות בכנסת התשיעית של החטיבה הליברלית - שאילתות,
הצעות לסדר היום, הצעות חוק. חוק הבחירות לכנסת, סקירת המצב
המדיני-בטחוני, עמדות המפלגה הליברלית בנושא תכנית השלום, חוק
התקציב, חוקי יסוד.
בתיק גם: הצעת תקציב של סיעת הליכוד לשנת הכספים 1974.