המפלגה הליברלית, מחלקה חקלאית - כנסים, פרוטוקולים

01.01.1971 - 31.12.1986

סימול התיק : ה 3 - 14/ 5

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

סיכומי החלטות המחלקה החקלאית- רישום נחלאות, וועדים בכפרים,
חלוקת משאבים, התארגנות להתיישבות, חוק רשות ממלכתית להתנחלות
תקציב ועניינים שוטפים.
פרוטוקולים מכנסים של המחלקה החקלאית- המשבר במשק החקלאי, גידולי
פרחים, מדיניות חקלאית והתישבותית.