המפלגה הליברלית, ידיעון המחלקה החקלאית

01.01.1975 - 31.12.1986

סימול התיק : ה 3 - 14/ 4

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

ידיעוני המחלקה החקלאית- חוק המושבים, רישום הנחלאות, חוק רשות
ממלכתית להתנחלות, פעולות המחלקה, התנגדות למסירת יהודה ושומרון
ועניינים שוטפים.