המפלגה הליברלית, מחלקה חקלאית, דו"חות, חוזרים ומכתבים

01.01.1974 - 31.12.1984

סימול התיק : ה 3 - 14/ 3

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

מכתבים וחוזרים של המחלקה החקלאית בליכוד- דו"חות על מערכת
הבחירות לכנסת האחת עשרה, דו"ח תוצאות הבחירות במושבים לכנסת
העשירית, תקציב, מאזניי ביניים, דו"חות פעילות, תכנית התיישבות
עירונית וכפרית, כנסים ועניינים שוטפים.