המפלגה הליברלית, אינטרנציונל ליברלי, מכתבים, חוזרים ופרוטוקולים

01.01.1983 - 31.12.1988

סימול התיק : ה 3 - 13/ 10

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים מקונגרסים של האינטרנציונל הליברלי- תכנית כלכלית
ואקולוגית, הרכב וועדות ותחומי פעולה, סקירת פעולות האינטרנציונל
בעולם, תקנון האינטרנציונל הליברלי.
מכתבים וחוזרים בנושאי התכנסות האינטרנציונל הליברלי.