המפלגה הליברלית, מועצה ציבורית למען יהודי ברית המועצות, חוזרים, מכתבים ודו"חות

01.01.1983 - 31.12.1983

סימול התיק : ה 3 - 13/ 5

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

מכתבים בנושאי תקציב המועצה הציבורית למען יהודי ברית המועצות.
חוזרים ופרוטוקולים מישיבות המועצה הציבורית למען יהודי בריה"מ-
תקציב, מצבם של יהודי בריה"מ- תכניות להבאתם, אסירי ציון. דו"חות
ומאזנים כספיים.
בתיק גם: תקנון המועצה הציבורית למען יהודי בריה"מ.