המפלגה הליברלית, מועצה כלכלית, פרוטוקולים, תכניות, התכתבות ודו"חות

01.01.1973 - 01.01.1973

סימול התיק : ה 3 - 12/ 6

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים מישיבות הנהלה וחברי המועצה הכלכלית- מערך כלכלי
להבראת המשק- רפורמות במס, צמצום מעורבות הממשלה במשק ומתן יוזמה
חופשית, דו"חות פעילות, חברויות ומינויים, עניינים שוטפים.
התכתבות בין הנהלת המועצה הכלכלית ובין גופי המפלגה הליברלית.