המפלגה הליברלית, מועצה כלכלית, פרוטוקולים

01.01.1975 - 01.01.1984

סימול התיק : ה 3 - 12/ 5

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

פרוטוקולים מישיבות הנהלה וחברי המועצה הכלכלית- הכלכלה הישראלית
בשנים 1979-1984, תכניות כלכליות לעתיד, משטר ויחסי עבודה,
מדיניות מוניטרית, מקרקעי ישראל, אינפלציה, חינוך חובה חינם
ועניינים שוטפים.
בתיק גם: נייר עמדה של שר התעשייה והמסחר גדעון פת- קשיי המשק
הישראלי, ינואר 1984.