המפלגה הליברלית, המדרשה הליברלית ע"ש פרץ ברנשטיין- ידיעון, פרוטוקולים, מכתבים ודו"חות

01.01.1974 - 01.01.1988

סימול התיק : ה 3 - 12/ 4

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

פרוטוקולים מישיבות הנהלת המדרשה הליברלית- דו"חות סיכום פעילות-
הרצאות, סימפוזיונים וימי עיון, דו"חות כספיים, חברויות
ומינויים, עניינים שוטפים.
התכתבות בין הנהלת המדרשה הליברלית לבין גופי המפלגה.
בתיק גם: ידיעון ותרשים של המדרשה הליברלית.