המפלגה הליברלית, מכון לחקר החברה ע"ש יוסף ספיר, פרוטוקולים, דו"חות ותוכניות

01.01.1974 - 31.12.1988

סימול התיק : ה 3 - 12/ 2

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

המכון לחקר החברה והכלכלה ע"ש יוסף ספיר- רישום אצל רשם העמותות.
פרוטוקולים מישיבות הנהלת המכון לחקר הכלכלה והחברה- חברויות
ומינויים, דו"חות כספיים, דו"חות פעילות, הצעות לסדרי עבודה
ותכניות פעולה של המכון, נוהלי קביעת נושאי מחקר.