המפלגה הליברלית, 'אתמאו'-חוג עולי אמריקה הלטינית, חוזרים ומכתבים

01.01.1974 - 31.12.1988

סימול התיק : ה 3 - 8/ 14

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

חוזרים ומכתבים- חברויות, מינויים, תקציב ועניינים שוטפים.