המפלגה הליברלית, ארגון הוותיקים, חוזרים ופרוטוקולים

01.01.1972 - 31.12.1988

סימול התיק : ה 3 - 8/ 12

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

חוזרים ופרוטוקולים מישיבות ארגון הותיקים במפלגה הליברלית-
פעילויות-הענקת מלגות והקמת עמותות, תקציב, חברויות, מינויים
ועניינים שוטפים.