המפלגה הליברלית, מחלקת הארגון, פרוטוקולים

01.01.1976 - 31.12.1985

סימול התיק : ה 3 - 6/ 2

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים מישיבות מחלקת הארגון במפלגה הליברלית - סקירה
ארגונית של המפלגה וסניפיה, סקירת פעילות מחלקת הארגון
ותכניותיה, תקציב הסניפים והיערכות הסברתית של המפלגה.
פרוטוקולים מפגישות עם ראשי הסניפים - ענייני תקציב ופעילות
שוטפת.