המפלגה הליברלית, מחלקת ארגון, תכניות, פרוטוקולים והחלטות

01.01.1976 - 31.12.1976

סימול התיק : ה 3 - 6/ 1

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

הצעות מחלקת הארגון במפלגה הליברלית - ארגון מחדש בתחומי מבנה
ופעילות המפלגה, הסברה, תקציב, תכנון וביצוע אירועים, היערכות
לבחירות לכנסת התשיעית ותכנית עבודה לסניפי המפלגה.
בתיק גם: טבלת התפלגות ההצבעה לפי ארצות מוצא בשנים 1969, 1973.