המפלגה הליברלית, ועדה מוניציפלית ארצית, פרוטוקולים

01.01.1970 - 31.12.1984

סימול התיק : ה 3 - 5/ 6

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים מישיבות הועדה המוניציפלית של המפלגה הליברלית -
חלוקת סמכויות, מימון הרשויות, מינויים לראשי מטות המפלגה וסדרי
הבחירות המוניציפליות.