המפלגה הליברלית, מזכירות, פרוטוקולים

01.01.1972 - 31.12.1980

סימול התיק : ה 3 - 5/ 5

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים מישיבות מזכירות המפלגה הליברלית - היערכות הסברתית
לקראת הבחירות לכנסת השמינית, ארגון מחדש והגדרת סמכויות
הוועדות השונות, מינויים, עניינים מוניציפליים, תקציב.