המפלגה הליברלית, ועדה מבצעת, ליברלים, פרוטוקולים

01.01.1965 - 31.12.1967

סימול התיק : ה 3 - 5/ 4

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים מישיבות הועדה המבצעת של המפלגה הליברלית -היערכות
הסברתית לקראת הבחירות לכנסת השישית, גיוס תרומות ומיסי חבר,
חלוקת תקציב בין סניפי המפלגה, מצבה הכספי של המפלגה לאחר
הבחירות לכנסת, הצעות לשינוי שיטת הבחירות לכנסת.