המפלגה הליברלית, ועדה מבצעת, ליכוד, פרוטוקולים

01.01.1974 - 31.12.1974

סימול התיק : ה 3 - 5/ 3

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

פרוטוקולים ודו"חות מישיבות הועדה המבצעת של הליכוד: הצעות
תקציב, פרסום ביניים של ועדת אגרנט ועניינים מוניציפליים.
פרוטוקול ישיבת הנהלת הליכוד המאשר את הצעת התקציב של הועדה
המבצעת, פעילויות הסברה.