המפלגה הליברלית, יו"ר מוסדות, פרוטוקולים

01.01.1970 - 31.12.1982

סימול התיק : ה 3 - 5/ 2

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים וסיכומים מישיבות יושבי ראש ועדות הנהלת המפלגה
הליברלית- הסדר פעילויות מוסדות המפלגה בנושאי תקציבים, הסברה,
קשרי חוץ, בחירות לכנסת, האחוד עם תנועת החרות.