המפלגה הליברלית, נשיאות, פרוטוקולים

01.01.1980 - 31.12.1986

סימול התיק : ה 3 - 5/ 1

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים מישיבות נשיאות המפלגה בנושאים: המבנה הארגוני של
המפלגה ותקציבי המחלקות, הסדר פעילויות מוסדות המפלגה, פעולות
משותפות עם תנועת החרות, הקמת הליכוד.
קטעי עיתונות - העמדת שאלת סמכותם של מוסדות המפלגה הליברלית
לפעול מעבר לתקופת כהונתם הרשמית להכרעה משפטית, הערכות בדבר
פילוג המפלגה הליברלית לשני מחנות.