אוסף אצ"ל, עדויות על פעילות האצ"ל בחיפה ניגבו בשנים 1999-1970 על ידי שמעון ראם ואחרים

01.01.1945 - 31.12.1949

סימול התיק : כ 4 - 7/ 13/ 3

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

תוכן

עדויות מאת: אברהם אנושי, בנימין בכר, מרים דוידזון, פנחס זינו,
זיקה חזקיה,יוסף טפלי, ברוך מינץ, יונה תמיר, בנימין עדות,
אוריאל תמיר, שלמה גורכובר, חיים שיף, וילי כץ, משה ברש, אליהו
כץ, שיף שולמית, שמואל פרל, שמעון שוחט, רפופורט אריה, דניאל
פרל, אברהם ליכטהויז, חנה הלל, ישעיהו טרטנר, סימון שפושניק,
חולדה גורביץ, נח זיידמן, יעקב רפפורט, גרשון אמיתי, שרה רוזנברג
(לבני), נחושתן יעקב ואחרים על פעילות האצ"ל ובית"ר בחיפה.
(התיק לא נסרק).

מילות מפתח