THE IRGUN ZVAI LEUMI (I.Z.L.)

סימול הספר : צב- 1074/ 2

שם מחבר הספר: KISTER JOSEPH
מוציא לאור: MINISTRY OF DEFENCE PUBLISHING HOUSE AND MUSEUM UNIT.
מקום ההוצאה: Israel, Tel Aviv
שנת ההוצאה הלועזית: 2000
שפה: אנגלית
איורים: איורים
הערות: מפתח מקומות.

תוכן

הרקע להקמת האצ"ל; מקורו של השם הארגון הצבאי הלאומי בארץ-ישראל;
מאורעות תרפ"ט 1929; משבר ופילוג בהגנה; בית הספר לקצינים
ולמדריכים של בית"ר; מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט 1939-1936; עליית אף על
פי; פרוץ מלחמת העולם השנייה; הפילוג (השני) ומות ז'בוטינסקי; עם
לוחם; במרד גטו ורשה; הסזון; תנועת המרי העברי; גולי אפריקה;
ייצור נשק; עולי הגרדום מבצעי אצ"ל במלחמת העצמאות: כיבוש יפו,
המערכה בירושלים; אלטלנה; תאריכון פעולות; רשימת קיצורים.
נספחים - פשיטה על תחנת השידור ברמאללה; פשיטה על שדה התעופה
לוד; פריצת כלא עכו; הקרב ברמת רחל; שמות וכינויים באצ"ל; רשימת
כרוזים.