תפניות באידיאולוגיית מחתרת אצ"ל

סימול עבודת המחקר : כ8 - 249

שם המחבר: אבו ליאת
שנה לועזית: 1999
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

בדיקת הקשר בין פעולות מחתרת האצ"ל לבין האידיאולוגיה שלה וניתוח
תפניות באידיאולוגיה והשפעתן על אופי הפעילות.