מוטיבים דומים בתורתו של פרידריך ניטשה וברומן 'שמשון' מאת זאב ז'בוטינסקי

סימול עבודת המחקר : כ8 - 248

שם המחבר: מרום קלי
שנה לועזית: 1999
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

השוואה בין הגותו של ניטשה לבין הגותו של ז'בוטינסקי, כפי שזו
באה לידי ביטוי ברומן 'שמשון'. בין הנושאים הנידונים: תפיסת
המציאות כמבוססת על מאבק, התנהגות ה'אדונים', מוסר ה'עבדים',
יחס לדת, שחרור יצרים, עיצוב עצמי - אליטיזם ואספסוף, יחס למין
ולנישואין.