נשים במחתרות אצ"ל ולח"י

סימול עבודת המחקר : כ8 - 242

שם המחבר: בוני דגנית
שנה לועזית: 1999
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

הנשים במחתרות אצ"ל ולח"י- האשה בתנועה הרוויזיוניסטית, פרופיל
הנשים באצ"ל ובלח"י, משפט ובית הסוהר, אצ"ל ולח"י במבט חדש של
שנות ה-90.