היסטוריוגרפיית אלטלנה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 243

שם המחבר: קורן שמואל
שנה לועזית: 1998
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

הבדלי הגישות ההיסטוריוגרפיות השונות בפרשת אלטלנה- כתיבה
תעמולתית (לנקין), כתיבה מחקרית (אורי ברנר, גיל נסים ושלמה
נקדימון) ופרשנויות (כפרי, נדבה ושפרינצק).