השוואה בין מאפיינים עיקריים באצ"ל ובלח"י, בשנים 1947-1931

סימול עבודת המחקר : כ8 - 245

שם המחבר: אבני תמר
שנה לועזית: 2000
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

פעילותם של ארגוני המחתרת אצ"ל ולח"י בארץ ישראל בין השנים
1947-1931. מאפייני שתי המחתרות והשוואה ביניהן. בין הפרמטרים-
אידיאולוגיה ועיקרי האמונה, מבנה ואופי, מוטיבים ומיתוסים, יחס
ההגנה, מנהיגים, טרור ומוסר, עורף פוליטי ועורף ציבורי.