נשים עליך שמשון - נשים ב'שמשון' לז'בוטינסקי

סימול עבודת המחקר : כ8 - 244

שם המחבר: ריכטר מיכל
שנה לועזית: 1999
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

ניתוח דמותן של הנשים ברומן 'שמשון' של זאב ז'בוטינסקי.
בין הנושאים- ז'בוטינסקי ונשים, הנשים כמייצגות לאום, סמדר
ודלילה - סמל מול אישיות. קישור בין הגותו הלאומית של ז'בוטינסקי
לבין תיאוריות פמיניסטיות.