מחנות מעצר אפריקה, תיק אישי - אריה מהולל

25.11.1946 - 04.07.1958

סימול התיק : כ 15 - 6/ 24

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה

תוכן

התכתבות של אריה מהולל, סופרוויזר המחנה בקניה עם אישים שונים
בנושאים: מעמדם של העצורים, חזרתם לארץ ישראל, מכתבים אישיים
לאחותו בארץ, גזרי עתונים אפריקאיים בנושא הגולים, תעודות שקל
היובל, תכניה של 'במתנו', התכתבות בנושא ארגון כנסי גולי אפריקה
לאחר הקמת המדינה.
בתיק גם: זכרונות של אריה מהולל על יום הכרזת מדינת ישראל
במחנה עצורים בקניה.

מילות מפתח