מפקדת האצ"ל בשנות המרד

סימול עבודת המחקר : כ8 - 323

שם המחבר: לב-עמי שלמה
סוג עבודת המחקר: מחקר

תוכן

העבודה עוסקת בתפקודה
ובהרכבה של מפקדת האצ"ל לתקופותיה ובתחומי פעילותה
ומדיניותה
עם דגש על השנים 1942 - 1943.
בעבודה: רשימת מפקדי האצ"ל הראשיים וזמן פיקודם ונספחים מתוך חוברות הדרכה והסברה של האצ"ל.