דוד בן-גוריון מנהיג הרנסנס ששקע

סימול הספר : צ- 2054

שם מחבר הספר: אהרונסון שלמה
מוציא לאור: המרכז למורשת בן-גוריון
מקום ההוצאה: קריית שדה-בוקר
שנת ההוצאה הלועזית: 1999
שנת ההוצאה העברית: תשנט
שפה: עברית
הערות: ביבליוגרפיה. מפתח שמות.

תוכן

הספר דן בחייו הציבוריים של דוד בן-גוריון, ובייחוד בשואה
ובלקחיו ממנה, בסוגיות פנים שונות ובהן הוויכוח על חוקה לישראל,
בדיון בתשתית המוסרית של מדינה יהודית-חילונית, ובפולמוס ב'פרשת
לבון'. דיון בענייני חוץ וביטחון- ההחלטה על 'מבצע קדש', הקמת
הכור האטומי, יחסי ישראל-גרמניה, התהליך לקראת מלחמת ששת הימים
והדיון בתוצאותיה. הצגת בן-גוריון כ'מנהיג אינטלקטואל'. המהפכנות
בציונות הבן-גוריונית.