זאב ז'בוטינסקי אל אנאטול דה מונזי

מספר האגרת : 4734

סימול התיק: א 1 - 2/ 15
קישור לשם התיק: ז'בוטינסקי זאב, מכתבים אל שונים
מחבר האגרת: ז'בוטינסקי זאב
שם הנמען : מונזי אנטול דה
תאריך האגרת: 18/04/1925
מקור/צילום : מקור

קבצים מצורפים

a 1 letters\156305.pdf הורדת קובץ

תוכן

.
אל אנאטול דה מונזי,\1 פאריס
פאריס, אפריל 2\1925...צרפתית
.
פאריס
אישי
אדוני השר,
הואל-נא לקבל שוב את ברכותיי. [ ]\3 שליוותה את החזרה לרובע
הלאטיני מבשרת טוב ואני מצרף את קולי אל כל המאחלים, שתכהן
בתפקידך\4 לאורך זמן ובהצלחה רבה.
ועתה בעניינים עסקיים. ועידת הייסוד של המפלגה הציונית
הרביזיוניסטית תתקיים כאן, בפאריס, מ26 ועד 30 בחודש זה.
המפלגה עדיין קטנה מאוד, אך לא אטעה כלל אם אתנבא שהיא תגדל
במהרה בממדים גדולים למדי. לאחר הוועידה אפתח בפעילות
פוליטית רבת היקף, שתכליתה לגרום לשינויים יסודיים בממשל
האנגלי בארץ שראל, שינויים שיאפשרו לארגן מחדש את הציונות.
מרכז הפעילות הזאת יהיה בפאריס. אחת מדרישותינו היא לחדש
את לימודי החובה של השפה הצרפתית בבתי הספר העבריים של ארץ
ישראל. כמו כן, אני מתכונן להוציא לאור בירושלים, כתב עת בשפה
הצרפתית. כל זה עשוי לעניין אותך ישירות בתוקף תפקידך כשר
החינוך. עם זאת, כחבר ממשלה, ודאי תבין עד כמה חשוב לעורר את
דעת הקהל ולעודד פעילות ציונית, שתקרין מפאריס אל כל פינות
התפוצה היהודית. אתה הרי מכיר אותי, על כן למותר להוסיף שאין
בכוונתי לרקום מזימה נגד האנגלים. אנו נהיה נאמנים למעצמה
המנדטורית כל עוד היא תהיה נאמנה לציונות. אבל אין אנו
מעוניינים ביחסים חד כיווניים, אנו מבקשים ליצור איזון. לצורך
פעילות זו, זקוקים אנו לקשרים עם גורמים בעלי השפעה בצרפת
ולתמיכתם המוסרית. לעד אצטער על שמר דלקאסה\5 דחה את
בקשתי באופן חד משמעי ב1915.\6
התואיל בטובך, להיפגש עמי במועד הנוח לך - לפני ה3 במאי -
כדי לבחון את הנושא?
בנאמנות,
ו' ז'
.
.
הערות:
1 אנאטול דה מונזי - ;(1947-1876) Anatole de Monzie מדינאי
צרפתי. ציר בית הנבחרים, חבר הסנט, ושר בכמה ממשלות - שר לעבודות
ציבוריות, שר האוצר ושר החינוך. מאוהדי הציונות.
2 הממשלה הצרפתית החדשה בראשותו של פול פנלווה, שבה כיהן דה
מונזי כשר, הורכבה ב17 באפריל 1925. נראה אפוא שתאריך איגרת זו
הוא 18 באפריל או לכל המאוחר 19 באפריל 1925.
3 לא פוענח.
4 כשר החינוך.
5 תאופיל דלקאסה - ;(1923-1852) Theophile Delcasse מדינאי
צרפתי. שר החוץ מאוגוסט 1914 עד אוקטובר 1915.
6 סירב לתמוך ברעיון הקמת גדוד עברי. ראה איגרת אל יעקובסון 8.4.1915 ,
הערה 3.
.