השפעת מלחמת לבנון והתקופה שקדמה לה בזמן ממשל רייגן על פארדיגמת היחסים המיוחדים בין ישראל וארצות הברית

סימול עבודת המחקר : כ8 - 241

שם המחבר: בוקס ברק
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

בחינת שאלת המחקר כיצד עמדו במבחן היחסים המיוחדים בין ישראל
וארצות הברית בזמן ממשלת מנחם בגין וממשל רייגן בתקופת מלחמת
לבנון והטבח בסברה ושתילה. בדיקת אירועים נוספים- הפצצת הכור
הגרעיני בעיראק, חתימת מזכר הבנה בין ישראל וארה"ב, מינוי משה אר
נס לשגריר ישראל בארה"ב וגורמים פנים-אמריקאים שהשפיעו על מערכת
היחסים.