המקורות המפלגתיים של הדומיננטיות המפלגתית

סימול עבודת המחקר : כ8 - 240

שם המחבר: בוקס ברק
שנה לועזית: 1997
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

פרשת אלטלנה והסזון כביטוי למאבק בין אליטות על שליטה צבאית
ופוליטית במדינה שבדרך.