יואלסון משה, טיפול משפטי בעניני עתון 'חרות'.

01.01.1950 - 31.12.1952

סימול התיק : פ 255 - 45

שייך לארכיון: יואלסון משה
סוג התאריך: משוער

תוכן

תביעת מועצת פועלי תל-אביב - יפו נגד עתון 'חרות' בקשר לשיכון
ותיקי ההסתדרות באבו כביר; רישום העורך לעתון;ישיבת הבוררות
הלל הר-שושנים נגד עתון 'חרות'.

מילות מפתח