יואלסון משה, טיפול משפטי בחברה 'חרות מוציאים לאור' בע"מ.

01.01.1949 - 31.12.1949

סימול התיק : פ 255 - 43

שייך לארכיון: יואלסון משה
סוג התאריך: משוער

תוכן

ההתכתבות עם מחלקת החברות (הרשם הכללי), פקודת החברות, פרוטוקול
ישיבת המנהלים של 'חרות מוציאים לאור', פרוטוקול של אספה כללית,
דוח"ות על מניות, תזכיר ההתאגדות.

מילות מפתח